Wat is de maximale aanstellingstermijn van een VvE bestuurder?

Wat is de maximale aanstellingstermijn van een VvE bestuurder?

Een bestuurder van de VvE wordt in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd. Ook de modelreglementen bepalen dat de bestuurders van de VvE voor onbepaalde termijn wordt benoemd.

Het is echter mogelijk om in de splitsingsakte een maximale aanstellingstermijn op te nemen. De bestuurder mag in dat geval niet langer zijn functie uitoefenen dan de termijn die hiervoor in de akte van splitsing is gesteld. Raadpleeg daarom altijd de splitsingsakte van uw VvE om er zeker van te zijn of er voor de bestuurder in uw VvE een maximale aanstellingstermijn geldt.

Maximale aanstellingstermijn verstreken, bestuurder toch opnieuw benoemd

Wanneer de maximale aanstellingstermijn is verstreken kan het zijn dat de meerderheid in de vergadering van eigenaars wenst dat de bestuurder aanblijft. Wanneer de vergadering van eigenaars in dat geval beslist dat de bestuurder zijn functie mag blijven uitoefenen, dan is dit besluit in strijd met de splitsingsakte. De Rechtbank ’s Gravenhage bepaalde in haar vonnis van 9 januari 2013 in een soort gelijk geval, dat de VvE binnen zes weken de te lang zittende bestuurder moest ontslaan.

Een mogelijkheid om bij het verstrijken van een maximum aanstellingstermijn een bestuurder te behouden is het wijzigen van de akte van splitsing.


Relevante bepalingen modelreglementen

artikel 40
(…) 2. De administrateur en de plaatsvervangend administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. (…)
artikel 41
(…) 2. De administrateurs worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. (…)
artikel 41
(…) 2. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. (…)
artikel 53
(…) 3. De bestuurders worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de vergadering in diens vervanging voorzien. (…)
[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders