Bestuur & Beheer

Vragen en antwoorden over o.a. de benoeming en ontslag van bestuurders, de bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders en beheerders binnen de VvE.

Hoe wordt een VvE bestuurder benoemd en ontslagen?

Een bestuurder van de VvE wordt op grond van artikel 5:131 lid 2 Burgerlijk Wetboek zowel benoemd als ontslagen door de vergadering van eigenaars. In tegenstelling tot alle andere besluiten in de vergadering, kan het besluit tot ontslag van een...