Is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) op een VvE van toepassing?

Is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) op een VvE van toepassing?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) heeft als doel om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren. Daarnaast heeft deze wet ook consequenties voor coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en in kleine mate voor B.V.’s en N.V.’s. Deze wet treedt in werking per 1 juli 2021.

Met het oog op het bovenstaande wordt daarom regelmatig gevraagd of de Wbtr ook op VvE’s van toepassing is. Het antwoord daarop is: nee. De Wbtr is enkel op voormelde typen rechtspersonen van toepassing, maar niet op een VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders