Over 101VvEVragen.nl

Hoe werkt 101VvEVragen.nl?

Het doel is om met 101VvEVragen.nl een zo volledig mogelijk, gestructureerd en gemakkelijk te raadplegen naslagwerk voor deze doelgroep te realiseren. De bezoekers bepalen de te beantwoorden vragen. Wekelijks wordt een antwoord gepubliceerd. Voor de volledigheid zijn bij elk antwoord de relevante passages uit de modelreglementen te raadplegen.

De volgorde van de wekelijks te publiceren antwoorden gaat van algemeen naar specifiek. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal keer dat eenzelfde vraag is ontvangen. De vragen worden vertrouwelijk behandeld en bij het antwoord worden nooit de naam of andere gegevens van de vraagsteller gepubliceerd.

Wie mag een vraag insturen?

Iedere persoon mag een vraag insturen.

Voor wie is 101VvEVragen.nl?

Niet voor iedereen is een advocaat betaalbaar. Vervelend, omdat miljoenen Nederlanders soms tegen wil en dank met het complexe appartementsrecht geconfronteerd worden, maar beantwoording van hun vragen door een advocaat niet kunnen bekostigen.

Wie maken 101VvEVragen?

101VvEVragen.nl is een pro bono initiatief van De Advocaten van Van Riet en is oorspronkelijk geïnitieerd door mr. Dennis Reijnders. Samen met de andere Advocaten van Van Riet worden wekelijks vragen beantwoord.

De Advocaten van Van Riet B.V. is een kantoor met een groep advocaten gespecialiseerd in het appartementsrecht; de van nature meest uitgewerkte vorm van meervoudig gebruik van onroerende zaken. Vanuit het midden van het land adviseren zij aan en procederen zij voor VvE’s, eigenaren, huurders, de Rijksoverheid, gemeentes, Provincies, banken en andere instanties over onder andere winkelcentra, zorggebouwen, flats, grachtenpanden, kastelen en vakantieparken van Limburg tot Groningen.

Daarnaast zijn mr. Dennis Reijnders en mr. Richard de Laat initiatiefnemers en bestuurders van Stichting VvERecht.nl; de juridische databank over appartementsrecht die notarissen, advocaten, de overheid, universiteiten en de rechterlijke macht tot haar dagelijkse bezoekers mag rekenen.

Hoe is 101VvEVragen.nl ontstaan?

Meerdere malen per week ontvangen De Advocaten van Van Riet appartementsrechtelijke vragen. Na het jaren beantwoorden van vragen viel op dat: (1) een aantal dezelfde vragen zeer regelmatig opnieuw worden gesteld; en (2) veel geschillen in VvE’s voortvloeien uit verkeerde interpretatie van het appartementsrecht door onwetendheid of verkeerde voorlichting.

Dit leidde tot het idee om een centrale plek op het internet te creëren met de antwoorden op meer dan 100 van de meest gestelde appartementsrechtelijke vragen, zodat ook voor de mensen die een advocaat niet kunnen bekostigen antwoord op hun vragen krijgen. De hoop is hiermee onnodige geschillen te voorkomen en appartementsbewoners bewust te maken van hun rechten en plichten in de VvE. Wat voor een effect hebben wet- en regelgeving immers als mensen er niet voldoende bekend mee zijn of niet weten hoe ze deze rechten kunnen gebruiken?