Disclaimer, Cookies & Privacy

De website www.101VvEVragen.nl (hierna: “101VvEVragen.nl”) is een Pro Bono initatief van De Advocaten van Van Riet B.V. (hierna: “AVVR“). De inhoud van 101VvEVragen.nl is met zorg samengesteld. 101VvEVragen.nl en alle informatie op de website is, in welke vorm dan ook, eigendom van AVVR, tenzij anders is vermeld. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van AVVR informatie, diensten of andere producten van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, daarvan uitgezonderd een koppeling via RSS mits niet meer dan de eerste vier (4) volzinnen getoond worden en daarna rechtstreeks wordt doorverwezen naar de gehele publicatie op 101VvEVragen.nl. Ook de beelden op de website zijn in eigendom van 101VvEVragen.nl of van derden en mogen derhalve niet worden overgenomen.

Bij het opstellen en plaatsen van de informatie op 101VvEVragen.nl wordt veel zorg betracht. Houdt u er altijd rekening mee dat de tekst op de website een antwoord op een algemene vraag is en niet per definitie een antwoord is op uw vraag, waarbij rekening zou moeten worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Vrijwel ieder geval is niet gelijk. De omstandigheden van ieder uniek geval kunnen van invloed zijn op een antwoord op een vraag die uit de betreffende situatie voortvloeit. Raadpleeg daarom altijd een specialist in het geval u een zeker antwoord op uw vraag wenst te hebben.

Mede gelet op het bovenstaande aanvaardt AVVR op geen enkele wijze aansprakelijkheid en kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze website. Daar waar informatie of gegevens op 101VvEVragen.nl door derden worden ingevoerd, is AVVR ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. AVVR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Cookie- & Privacy Verklaring

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden door AVVR niet verzameld, verwerkt, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. 

Cookies

Om 101VvEVragen.nl zo goed mogelijk te laten werken en het gebruikersgemak te verbeteren, wordt door 101VvEVragen.nl gebruik gemaakt van cookies van Google Analytics. De informatie die hieruit voortvloeit wordt geautomatiseerd en geanonimiseerd geanalyseerd door Google.

De informatie die gebruikers achterlaten worden derhalve zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie aan derden ter inzage verstrekken wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. AVVR gebruikt de cookies vooralsnog om te kunnen zien hoe de bezoekers op de website terecht zijn gekomen en de populariteit van de gepubliceerde antwoorden. De gegevens die AVVR van Google Analytics verkrijgt, zijn voor AVVR niet tot individuele personen herleidbaar.

Indien u uw cookies wilt uitschakelen of verwijderen, dan heeft u hiertoe de mogelijkheid via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of helpfunctie van uw browser.

Indien u informatie aan 101VvEVragen.nl toestuurt

Indien u contact opneemt met 101VvEVragen.nl of AVVR, dan worden uw naam en emailadres opgeslagen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u te communiceren. Bijvoorbeeld om te bellen of emailen. Ook deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisatie worden overgedragen wanneer dit een logisch gevolg is van een reorganisatie van 101VvEVragen.nl of AVVR, van welke soort en omvang dan ook.

Nieuwsbrief

Enkel in het geval u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt deze aan u toegezonden. Voor de verzending worden de door u bij inschrijving verstrekte gegevens beveiligd bewaard bij MailChimp, de onderneming die de opmaak en verzending van de nieuwsbrief van 101VvEVragen.nl verzorgt. Bij verzending van de nieuwsbrief wordt eveneens gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over de cookies van Mailchimp treft u op http://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Inzage

U heeft op grond van de wet het recht om van AVVR inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Indien u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op via mail@101vvevragen.nl

Problemen?

Wanneer u problemen ondervindt op deze website, dan wordt u verzocht ons daarvan op de hoogte te stellen door een e mail te sturen naar: mail@101vvevragen.nl. Er wordt dan naar gestreefd het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.