Algemeen

Vragen en antwoorden over o.a. de bestemming van een privégedeelte, modelreglementen, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het Huishoudelijk reglement en het wijzigen van de splitsingsakte van de VvE.

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder...