Mag de VvE leden verplichten de periodieke bijdragen via automatische incasso te betalen?

Mag de VvE leden verplichten de periodieke bijdragen via automatische incasso te betalen?

Nee, de VvE mag leden niet verplichten om de periodieke bijdragen aan de VvE door middel van een automatische incasso te betalen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaalde in 2005 dat het recht op automatische incasso niet kan worden ontleend aan een besluit van de vergadering van eigenaars.

Het gerechtshof ziet de verplichting om een automatische incasso af te geven als het verlenen van een onherroepelijke volmacht. De verplichting tot verlening van een onherroepelijke volmacht ligt niet besloten in de akte van splitsing van de VvE. Daarnaast geldt dat de beslissing niet alleen het beheer door de vereniging van gelden betreft. Het gaat daarnaast ook over het beheer van gelden van de eigenaar, in die zin dat het lid in dat geval niet langer vrij is om zelf te bepalen wanneer hij/zij aan de betaling aan de VvE zal voldoen. Ten aanzien van het laatst vermelde aspect is de VvE dus niet bevoegd om de eigenaar tegen zijn of haar wil in te binden.

Conclusie

De VvE mag leden dus niet verplichten om de periodieke bijdragen aan de VvE door middel van een automatische incasso te betalen. Besluit de VvE dat wel te doen, dan is dit besluit in strijd met de wet en daarom op grond van artikel 5:129 jo. 2:14 BW nietig.

Geschreven door
Dennis Reijnders