Wat is een modelreglement van de VvE?

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder andere bepalingen over gedrag- en gebruik de gemeenschappelijke en privé gedeelten, de aandelen van alle appartementseigenaren in de baten en lasten, sancties bij niet naleving van de regels, verzekeringen, het onderhoud van het gebouw, vergaderingen en het bestuur.

Wanneer in de splitsingsakte van een VvE een modelreglement van toepassing is verklaard, dan is het gehele modelreglement van toepassing, tenzij er in de splitsingsakte een regel is uitgezonderd of aangevuld. Raadpleeg dan ook nooit alleen het modelreglement, maar eveneens de splitsingsakte om zeker te zijn welke regels van toepassing zijn.

Tot op heden zijn de volgende modelreglement het meest bekend en gebruikt:

Een veel voorkomende vergissing is dat een modelreglement altijd van toepassing is. Een modelreglement is alleen van toepassing wanneer dit expliciet in de splitsingsakte is bepaald. Een tweede veel voorkomende vergissing is dat wanneer er een nieuw modelreglement wordt gepubliceerd, het nieuwe modelreglement de oudere versie van het modelreglement automatisch vervangt. Een modelreglement wordt niet automatisch vervangen wanneer er een nieuw modelreglement gepubliceerd wordt.

Voorbeeld
Bij oprichting van een VvE is in de akte van splitsing Modelreglement 1992 van toepassing verklaard. Inmiddels is Modelreglement 2006 verschenen. Ondanks dat er een nieuw modelreglement is verschenen, blijft Modelreglement 1992 van toepassing en heeft de VvE verder niets met het Modelreglement 2006 te maken.

Indien de VvE het oude modelreglement wenst te vervangen voor een nieuw modelreglement, dan dient hiervoor de splitsingsakte te worden gewijzigd. Voor het wijzigen van de splitsingsakte gelden strenge eisen.

Geschreven door
Dennis Reijnders