Tag: Benoeming & Ontslag

Hoe wordt een VvE bestuurder benoemd en ontslagen?

Een bestuurder van de VvE wordt op grond van artikel 5:131 lid 2 Burgerlijk Wetboek zowel benoemd als ontslagen door de vergadering van eigenaars. In tegenstelling tot alle andere besluiten in de vergadering, kan het besluit tot ontslag van een...