Moet de splitsingsakte worden gewijzigd om een dakkapel te realiseren?

Moet de splitsingsakte worden gewijzigd om een dakkapel te realiseren?

Op zolder kan veel extra ruimte gecreëerd worden door een dakkapel te plaatsen. Zo komt binnen VvE’s dan ook geregeld het plaatsen van een dakkapel te sprake. In de praktijk vraagt een lid vaak de toestemming aan de vergadering van eigenaars voor het mogen plaatsen van een dakkapel. Soms worden daarbij afspraken over onderhoud en kosten in een gebruiksovereenkomst vastgelegd. Maar mag dat wel op deze wijze of moet de splitsingsakte daarvoor worden gewijzigd?

Het Gerechtshof Den Haag bepaalde op 30 juni 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:1050) dat voor het realiseren van een dakkapel op/in een gemeenschappelijk dak de wijziging van de splitsingsakte vereist is. Het Gerechtshof onderbouwde dit oordeel met de overweging dat met de plaatsing van een dakkapel het gemeenschappelijk dak wordt doorbroken (verwijderd) en de omvang van het appartement ten behoeve waarvan de dakkapel dient, wordt uitgebreid. Tot de gemeenschappelijke gedeelten gaat hierdoor een nieuwe opbouw met nieuwe kozijnen, gevels en dakbedekking behoren die bovendien mogelijk nieuwe kosten met zich meebrengt. Een dakkapel brengt een verandering in de constructie en omgrenzing van het appartement mee en daarom is het wijzigen van de splitsingsakte vereist, aldus het gerechtshof.

Conclusie

Om een dakkapel op een gemeenschappelijk dak te plaatsen, is wijziging van de splitsingsakte vereist, tenzij de splitsingsakte de vergadering van eigenaars expliciet de mogelijkheid biedt om hiervoor toestemming te geven. Een besluit om een dakkapel toe te staan zonder de splitsingsakte te wijzigen, is op basis van voormelde uitspraak van het gerechtshof in strijd met de splitsingsakte en daarmee een nietig besluit nietig. Een nietig besluit wordt geacht nooit te zijn genomen.

Geschreven door
Dennis Reijnders