Binnen welke termijn moeten de notulen van de vergadering van eigenaars worden verzonden?

Binnen welke termijn moeten de notulen van de vergadering van eigenaars worden verzonden?

De wet schrijft bevat geen termijn voor het verzenden van de notulen van de vergadering van eigenaars. Ook in de modelreglementen 1973, 1983 en 1992 is geen termijn voor het verzenden van de notulen opgenomen. Modelreglement 2006 en 2017 bepalen dat de notulen binnen twee weken na de vergadering moeten worden verzonden. Er staat overigens geen directe sanctie op het overtreden van deze termijn, maar het geeft belanghebbenden wel ondersteuning bij een verzoek aan het bestuur om toezending van de notulen als dat langer dan twee weken duurt.


Relevante bepalingen modelreglementenGeen relevante bepalingen


Geen relevante bepalingen


Geen relevante bepalingen


Artikel 46
(…) 2. Het bestuur zendt per post, per fax of per e-mail aan iedere eigenaar binnen twee weken na de vergadering de notulen of het ontwerp daarvan toe. (…)


Artikel 50
(…) 50.5 Het Bestuur zendt schriftelijk of per e-mail aan iedere Eigenaar binnen twee weken na de vergadering de notulen dan wel concept-notulen toe.

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders