Wie dient de kosten van glasschade in de VvE te dragen?

Wie dient de kosten van glasschade in de VvE te dragen?

Het gebeurt regelmatig dat in een gebouw een ruit stuk gaat. Vervelend, maar voor wiens rekening komt het herstel van deze glasschade eigenlijk? Is dat de eigenaar van het betreffende appartement of dient de VvE deze kosten te dragen?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de modelreglementen. Alle modelreglementen (MR) bepalen dat glasschade in of aan het privégedeelte voor rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker komt. Met glasschade in of aan het privégedeelte wordt ook schade aan ruiten in de aan het privégedeelte grenzende gemeenschappelijke gevel bedoeld.

In tegenstelling tot MR1973, bepalen MR1983, MR1992 en MR2006 dat glasschade niet voor rekening van de betrokken eigenaar komt indien de VvE voor glasschade is verzekerd. In dat geval komt de verantwoordelijkheid voor herstel en het dragen van de kosten voor rekening van de VvE.

Ook schade aan glas dat niet aan een privégedeelte grenst en wel in een gemeenschappelijke gedeelte is gelegen, komt voor rekening en risico van de VvE.

Relevante bepalingen modelreglementenArtikel 10
(…) 6. Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker. (…)


Artikel 17
(…) 6. Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van artikel 8. Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie. (…)


Artikel 18
(…) 6. Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van artikel 8.Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie. […]


Artikel 28
(…) 6. Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en gebruiker indien en voorzover er geen verzekering bestaat in de zin van artikel 15. Indien en voorzover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie. (…)


[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders