Financiën

Vragen en antwoorden over o.a. de verdeling van kosten, de jaarlijkse begroting, het vaststellen van de jaarrekening en de boekhouding van de VvE.

Hoe mogen de stookkosten in een VvE worden verdeeld?

Er zijn verschillende manieren om de stookkosten binnen een VvE te verdelen. Met stookkosten worden de kosten voor het verbruik van brandstof voor verwarming van de appartementen bedoeld. Hiertoe behoren niet de kosten voor onderhoud en vervanging...