Hoe wordt een VvE bestuurder benoemd en ontslagen?

Hoe wordt een VvE bestuurder benoemd en ontslagen?

Een bestuurder van de VvE wordt op grond van artikel 5:131 lid 2 Burgerlijk Wetboek zowel benoemd als ontslagen door de vergadering van eigenaars.

In tegenstelling tot alle andere besluiten in de vergadering, kan het besluit tot ontslag van een bestuurder te allen tijde worden genomen. Dat wil zeggen dat het ontslag van de bestuurder niet vooraf als onderwerp op de agenda hoeft te zijn geplaatst. De vergadering van eigenaars kan tijdens de vergadering te allen tijde besluiten de bestuurder per direct of tegen een bepaalde termijn te ontslaan. Het besluit dient in beginsel te worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, dat wil zeggen: minimaal de helft van het aantal aanwezige stemmen plus één stem.

Een voorbeeld uit de praktijk van het bovenstaande is te lezen in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit  2012. Hierin oordeelde de rechtbank dat een bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen door de vergadering van eigenaars. Het feit dat het ontslag van de bestuurder in deze kwestie niet vooraf geagendeerd was, kon volgens de rechtbank niet tot aantasting van het besluit leiden. De rechtbank heeft het besluit tot ontslag van de bestuurder daarom in stand gehouden.


Relevante bepalingen modelreglementen

Artikel 40
(…) 2. De administrateur en de plaatsvervangend administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. (…)
Artikel 41
(…) 2. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde word en ontslagen. (…)
Artikel 41
(…) 2. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde word en ontslagen. (…)
Artikel 40
(…) 2. De administrateur en de plaatsvervangend administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen. (…)
[volgt]
Geschreven door
Dennis Reijnders